آیسا سفر

گردشگری در گرجستان

گرجستان کشوري است در شرق درياي سياه و يکي از ديدني تر ين و زيباترين مناطق جهان محسوب مي شود.

در اسطوره هاي گرجي آمده است که اين سرزمين بهترين و مرغوب ترين زمين است که هديه خداست به مردم آن.افسانه هاي گرجي زيادي راجع به اين موضوع وجود دارد که يکي ازآنها حاکي از اين است که زماني که خداوند زمين را بين مردم دنيا تقسيم مي کرد گرجي ها در ميهماني جمع بودند وازدريافت زمين محروم مي شوند و زماني پي به اين موضوع ميبرند نزد خداوند ميروند و از خدا ميخواند که به آنها نيز زميني بدهد ولي او نمي پذيرد پس آنها خداوند را در ميهماني خود دعوت مي کنند و او مي پذيرد وخداوند آنقدر از ميمان نوازي آنها خرسند مي شود که به مردم گرجستان آن قطعه از زميني را که براي خود نگه داشته بود به مردم گرجستان هديه ميکند! کشور گرجستان سراسر آرامش حاصل خيزي ،اصالت و امنيت است و اين ها نيزهديه هاي ارزشمند از خداوند به مردم مهربان ودست و دلباز آن کشور است .

اوضاع اقليمي :
تنوع آب و هوايي واقعا در اين کشورشگفت انگيز است. رشته کوههاي ميان مرز گرجستان و روسيه همچون سدي در برابر سرماي وحشتناک روسيه است . شما ميتوانيد وسايل اسکي خود را برداريد و ساعت ها اسکي کنيد و هرگاه خسته شديد در ساحل شنا کنيد . دوسوم کشور گرجستان کوهستاني است . زيبا ترين سواحل درياي سياه نيز در اين سرزمين قرار دارد . گلستاني معروف در منطقه آجارا وجود دارد که در آن گياهان متعددي از نقاط گوناگون جهان جمع آوري شده، رشد و نمو ميکنند. در اين باغستان گياه استراليايي در کنار گياه آفريقايي و آمريکايي در حال رشد و نمو مي باشد و اين بخوبي اثبات مينمايد که شرايط اقليمي اين منطقه کاملا خاص و ويژه مي باشد .
ساحل سحر آميز:
مناطق ساحلي گرجستان از ديرباز پذيراي هزاران جهانگرد در هر فصلي از سال بوده است . در دوران شوروي سابق اين منطقه از بهترين نقاط تفريحي امپراطوري شوروي شناخته مي شد و هنوز آثار مربوط به تفريح گاه هاي سران کشور شوروي سابق در اين مناطق وجود دارد در نزديکي بندر باتومي منطقه اي قرار دارد به نام اورکي که به آن ساحل، ساحل سحر آميز يا ساحل مغناطيسي گفته مي شود . باور بر اين است که شنا کردن در اين منطقه و آفتاب گرفتن بر روي شن هاي ساحلي منجر به درمان بيماريهاي شخص مي شود. بر اساس تحقيقات دانشگاه اورکي گرجستان ترکيبات ماسه هاي ساحل اين منطقه حاوي مواد معدني ويژه اي مي باشد که اثرات درماني آن در مورد بيماريهاي قلبي ، عروقي و عصبي به اثبات رسيده است. بر اساس اين مطالعات تنها دو منطقه در جهان شناخته شده است که چنين خواصي در آن وجود دارد. چند روز استراحت و تفريح در اين منطقه ميتواند عامل درمان يا پيشگيري از بسياري بيماريها باشد.کوهستان هاي گرجستان سرچشمه رودهاي متعددي مي باشد و عبور رودخانه از شهرها و و روستاهاي اين کشور سيماي آنها را ديدني تر ساخته است .
تاريخ و معماری :
انسان‌هاي اوليه را مي‌توان در ماوراء قفقاز، به ويژه در گرجستان، خيلي پيش از دوره پارينه‌سنگي رديابي کرد. در دوره مربوط به آثار دوره پارينه‌سنگي در اراضي گرجستان، انسان در گستره وسيعي سکونت داشت. يکي از قرارگاه‌هاي آن زمان که بيشتر قابل ملاحظه‌است، در ياشتخوا، در نزديکي سوخومي کنوني است. کشور گرجستان بخشي از منطقه قفقاز مي باشد. از ويژگي هاي کشورهاي اين منطقه تاريخ پر فراز و نشيب آن است . گرجستان در طول تاريخ تحت کنترل امپراتوري هاي گوناگون بوده است. از جمله اين کشور بخشي از شاهنشاهي مادها، هخامنشيان ساسانيان و صفويه محسوب مي گرديده است.

امپراتوري هاي روم،روم شرقي ،عثماني و شوروي نيز در دورانهايي بر گرجستان سيطره داشته اند .در دوران قاجار گرجستان بخشي از قلمرو ايران محسوب ميگرديد که طي قرارداد ننگين گلستان به شوروي واگذار شد . از نظر تاريخ محلي ، گرجستان قلمرو پادشاهي هاي باستاني کلخيس و نيز کارتلي- ايربيا محسوب مي شود. بطور سنتي زمان تشکيل دولت گرجستان اواخر قرن چهارم پيش از ميلاد و به پارناواز شاه نسبت داده مي شود . ويژگي مذکور موجب گرديده است که گرجستان داراي آثار تاريخي گوناگوني باشد . به طوري که بازديد از اين کشور و بناهاي تاريخي آن به منزله بازديد از موزه اي تاريخي از فرهنگ باستاني شرق و غرب مي باشد . اگر بخواهيم براي شما از اين بناها نام ببريم قطعا نيازمند نگارش کتابي قطور خواهيم بود. در سفر به گرجستان حتما خودتان اين مطلب را تاييد خواهيد کرد. در اينجا تنها به معرفي چند آثار تاريخي منحصر به فرد اين کشور بسنده مي نماييم .

جشن های گرجستان :
مردم زنده دل و شاد گرجستان به بهانه هاي مختلف چه ملي و چه مذهبي جشن هاي با شکوهي بر پا مي کنند .از مهم ترين جشن ها جشن سال نو ميلادي ( کريسمس ) از 15 دسامبر تا 15 ژانويه ، جشن عليلو 15 روز پس از سال نو که ريشه ملي و مردمي دارد ، کارناوال سنتي ، رقص با لباس هاي محلي به صورت جمعي که مناظر زيبايي مي آفريند ، جشن پاک که پيش از سال نو ،جشن برکت خواهي و سبزه سبز کني و جشن تخم مرغ رنگ کني که همزمان با عيد نوروز ماست ودر فصل گل ، جشن بزرگ گل که با شکوه ترين و زيبا ترين جشن ملي و مردمي مي باشدکه همزمان با جشن گل رز و انقلاب مخملي آنها مي باشد.
شهر تفليس :
شهر تفليس از ديرباز به عروس شهر هاي آسياي ميانه و قفقاز شهرت داشته وجود پارک هاي بي نظير و رودخانه متکواري که از وسط شهر تفليس عبور مي نمايد و چشم انداز هاي کم نظيري در اين شهر پديد آورده است . 5 درياچه قابل شنا و قايق سواري در شهر تفليس وجود دارد که يکي از آنها آْنقدر بزرگ است که گرجي ها آنرا دريا مي نامند ، پارک آبي و از همه مهمتر مجسمه هاي هنري و زيبايي که شهر را تبديل به موزه سر گشوده اي نموده اند .
شهر سنگی اوپليستيخه:
اين شهربزرگترين شهر سنگي دنيا مي باشد که در اصل تحت الفظي به معني معبد خدايان است. مهمترين آثار باقي مانده از دين پيکانيزم در اين محوطه باستاني وجود دارد و قديميترين سد ، داروخانه ، بازار، امفي تئاتر ،کليساي قديمي معروف به سن جورجي، معابد، زندان، سياه چال و کارگاه شراب سازي و داروخانه و پا وصد ها اثر باستاني ديدني در آغوش طبيعت بي نظير يکي از مهمترين مکانهاي ديدني بين دو شهر تفليس و باتومي در نزديکي تفليس مي باشد .