آیسا سفر

اخبار

عوارض خروج از کشور
عوارض خروج از کشور
اطلاعات بیشتر
خبر
تاریخ نشر :1396/2/10
بر اساس ماده 45 قانون ماليات بر ارزش افزوده براي سال جاري، عوارض خروج از كشور براي هر مسافر به مقاصد بين المللي 75 هزار تومان و براي مقاصد زيارتي 37 هزار و 500 تومان است.
بیمه مسافرتی
بیمه مسافرتی
اطلاعات بیشتر
خبر
تاریخ نشر :1396/2/10
بيمه مسافرتي يا مسافران خارج از کشور SOS، بيمه اي براي افراديست که عازم سفر به خارج از کشور (به يکي از کشورهاي سراسر دنيا) مي باشند.