آیسا سفر

تور کوش آداسی 2 شهریور

نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
LIKE HOTEL
درجه هتل
B.B
11100000 12900000 10800000 9500000
GARDEN
درجه هتل
B.B
11400000 13200000 10800000 9500000
COLOMBI
درجه هتل
B.B
14300000 19300000 12700000 9500000
GOLDEN PALACE
درجه هتل
B.B
14300000 19300000 12700000 9500000
PREFERENCE
درجه هتل
B.B
17200000 25000000 14300000 9500000
Holiday Inn
درجه هتل
B.B
20400000 31300000 20400000 9500000
RADISSON BLU
درجه هتل
B.B
27100000 44900000 19100000 9500000
LIKE HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
11100000
هر نفر در اتاق 1 تخته
12900000
6 تا 12 سال با تخت
10800000
2 تا 6 سال بدون تخت
9500000
موقعیت
GARDEN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
11400000
هر نفر در اتاق 1 تخته
13200000
6 تا 12 سال با تخت
10800000
2 تا 6 سال بدون تخت
9500000
موقعیت
COLOMBI
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
14300000
هر نفر در اتاق 1 تخته
19300000
6 تا 12 سال با تخت
12700000
2 تا 6 سال بدون تخت
9500000
موقعیت
GOLDEN PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
14300000
هر نفر در اتاق 1 تخته
19300000
6 تا 12 سال با تخت
12700000
2 تا 6 سال بدون تخت
9500000
موقعیت
PREFERENCE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
17200000
هر نفر در اتاق 1 تخته
25000000
6 تا 12 سال با تخت
14300000
2 تا 6 سال بدون تخت
9500000
موقعیت
Holiday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
20400000
هر نفر در اتاق 1 تخته
31300000
6 تا 12 سال با تخت
20400000
2 تا 6 سال بدون تخت
9500000
موقعیت
RADISSON BLU
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
27100000
هر نفر در اتاق 1 تخته
44900000
6 تا 12 سال با تخت
19100000
2 تا 6 سال بدون تخت
9500000
موقعیت

نام تور برنامه ریزی شده تور کوش آداسی 2 شهریور-
نوع تور شهر و خرید-
مدت اقامت 6 شب و 7 روز-
تاریخ اعتبار 2 شهـریـور-
خدمات صبحانه- بیمه مسافرتی- گشت شهری- ترانسفر نمایشگاهی- راهنمای تور-
محل اقامت هتل-
حمل و نقل هواپیما-
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت-
شروع قیمت ها از 5.090.000تومان-
کشور مقصد ترکیه-
شهر مقصد کوش آداسی-

  • درصورت افزایش نرخ ارز ما به التفاوت دریافت می گردد )درصورت تسویه در روز ثبتنام شامل افزایش نرخ نمی شود(

تور گرجستان 3 شب
مدت اقامت:,3 شب
مشاهده تور
شروع قیمت :,8100000تومان
Ata air